Ηλεκτρολυτικός Πυκνωτής 33uF / 16V / 4x7

Ηλεκτρολυτικός Πυκνωτής 33uF / 16V / 4x7
$_353