Αντιστατική τσιμπιδά ESD-10

Αντιστατική τσιμπιδά ESD-10
NT0380-1